Глиобластом - ход на отделните етапи

Въведение

Глиобластомът е напреднал, злокачествен тумор на мозъка. Не започва от нервните клетки, а от поддържащите клетки на мозъка, звездните клетки (Астроцити). Съответно глиобластомът е един от Astrocytomas (Звездни клетъчни тумори). Поради лошата прогноза и лошите възможности за лечение, глиобластомът е класифициран като астроцитом от степен 4 (от четири степени).

По-ниските степени на астроцитома всъщност не са глиобластоми. Класификацията е само моментна снимка, тъй като с времето туморите се променят и стават по-злокачествени (стават с по-висока степен). Този тумор се среща най-често при възрастни между 45 и 60 години или при деца под две години, въпреки че е значително по-рядко срещан при деца, отколкото при възрастни.

Прочетете повече по темата: Прогноза на глиобластом

Какво представлява глиобластома от 1-ва степен?

Глиобластомите от първи клас - всъщност астроцитомите от първи клас - също се наричат ​​доброкачествени (доброкачествен) Наричани астроцитоми. Много рядко те се развиват в злокачествен астроцитом. Тези тумори обикновено се появяват в детска и юношеска възраст.

Голямо разнообразие от симптоми може да се прояви в зависимост от това къде се проявява. Най-честите са зрителни нарушения (ако се появяват в близост до зрителните нерви), нестабилна походка и замаяност с нарушения в движението (ако се появяват в близост до мозъка) и парализа на лицето и сензорни нарушения в лицето (поради краниална нервна недостатъчност - ако възникне мозъчният ствол). Симптомите се появяват постепенно и с времето се задълбочават. В някои случаи те могат да се появят много внезапно.

Астроцитомите от първи клас не израстват в заобикалящата тъкан, но могат да я изместят и компресират толкова силно, че да се повредят. В зависимост от местоположението на тумора и симптомите може да се търси различна терапия. Ако туморът е благоприятен, операция (ресекция) методът на избор. Често туморът може да бъде премахнат напълно. По този начин пациентът се излекува.

Ако е много неблагоприятно, то ще продължи да се наблюдава. Ако тя се промени значително или се намира в много чувствителни части на мозъка (например в близост до дихателния център на мозъчния ствол), се търси лъчева терапия, което също може да доведе до изцеление.

Прочетете повече по темата:

  • Планиране на лъчева терапия
  • Ефект от лъчева терапия
  • Поведение по време на лъчева терапия

Какво представлява глиобластома от 2-ра степен?

Глиобластоми от степен 2 - всъщност астроцитоми от степен 2 - също се наричат дифузни астроцитоми обозначен. Тези тумори обикновено се появяват около 30-годишна възраст. Обикновено се считат за по-малко злокачествени (ниска оценка), но по-голямата част от тези тумори стават по-злокачествени с течение на времето и напредват към по-висока степен.

Симптомите от своя страна са силно зависими от местоположението на тумора. Общите симптоми на вътречерепното налягане, като гадене, главоболие, замаяност, повръщане и летаргия, са по-чести, отколкото при астроцитом от степен 1. Най-честият симптом са внезапните епилептични припадъци. Симптомите не се появяват, докато туморът достигне определен размер, така че пациентът няма никакви симптоми за дълго време и болестта се диагностицира доста късно.

Прочетете повече по темата: Повишено вътречерепно налягане - признаци, причини и лечение

И тук се търси операция, при която обикновено туморът не може да бъде напълно отстранен. Съответно лъчетерапията и при определени обстоятелства химиотерапията могат да бъдат включени в терапевтичния план (особено за деца). Лечение обикновено вече не е възможно. При оптимална терапия има средна продължителност на живота 11 години.

Прочетете повече по темата: Провеждане на химиотерапия

Какво представлява глиобластома от 3 степен?

Глиобластомите от степен 3 - всъщност астроцитомите от 3 степен - също се наричат ​​недиференцирани (анапластичен) Наричани астроцитоми. Тези тумори обикновено се появяват на възраст между 35 и 55 години. Те се считат за злонамерени (злокачествен) класифициран. Често те възникват от астроцитомите от 2-ра степен, но могат да се появят и нови (de novo).

Те растат много бързо и проникват в заобикалящата тъкан (инфилтрат). Симптомите не се различават от тези на астроцитомите от 2-ра степен. Общите симптоми на вътречерепното налягане и епилептичните припадъци принадлежат към класическия вид.

И тук терапевтичната цел е максимално да се премахне туморът. Пълното премахване не е възможно. След това се провежда лъчева терапия и химиотерапия. Дори при оптимално лечение, изцелението обикновено не е възможно. Средната продължителност на живота е 9 години.

Прочетете повече по темата: Страничен ефект от химиотерапията

Какво представлява глиобластома от степен 4?

Астроцитомът от 4 клас е известен още като глиобластом. Глиобластомът расте много бързо и инфилтрира заобикалящата тъкан с микроскопични разширения, подобни на пипала.

Симптомите са същите като при астроцитома 3 степен, но тук те често се появяват в рамките на седмици или няколко месеца, защото туморът расте толкова бързо.

Целта е операция, при която се отстранява възможно най-голяма част от тумора, но пълно отстраняване не е възможно, тъй като туморът вече е изпратил микроскопични потоци в околния мозък. Това е последвано от лъчева терапия и, в зависимост от генетичния профил на тумора, специфична химиотерапия.

Тя е между първичния (де-ново) Направена е разлика между глиобластом и вторичен глиобластом. Първичният глиобластом се появява отново и не се развива от по-ниски предшественици (напр. Астроцитом 3 степен). Основно се появява около 60-годишна възраст и за съжаление има много лоша прогноза. Дори при оптимално лечение средната продължителност на живота е само 10-15 месеца.

Вторичният глиобластом е много по-рядък и се развива от предварителни етапи (например глиобластом от 3 степен). Той съставлява само около 10% от глиобластомите от степен 4. Основно се появява около 45-годишна възраст. За съжаление и тук не е възможно лечение, но средната продължителност на живота от 2-2,5 години е малко по-добра, отколкото при вторичен глиобластом.

Прочетете повече по темата:

  • Глиобластом в краен стадий
  • Продължителност на живота с глиобластом

Как протича хода на рецидив?

За съжаление не е възможно да се направи общо изявление за всички рецидиви. Много повече зависи кой тумор е присъствал преди и кой сега - един и същ или по-развит, злокачествен тумор. Местоположението на тумора също е важно, тъй като това определя симптомите.

Тъй като всички астроцитоми са склонни да станат по-злокачествени с течение на времето, прогнозата за рецидив обикновено е по-лоша, отколкото за първоначалния тумор.

Каква е продължителността на живота?

Продължителността на живота зависи преди всичко от степента на астроцитома и от това дали се провежда терапия.

Излекуването е възможно при астроцитом от 1-ва степен. Прогнозата е добра. Дори ако не е възможно пълно отстраняване, растежът на тумора е бавен.

При лечение на астроцитом от степен 2 средната продължителност на живота е 11 години.

При лечение на астроцитом от степен 3 средната продължителност на живота е 9 години. Ако астроцитомът от степен 3 или 4 не се лекува, болестта води до смърт за кратко време.

При лечението на първичен астроцитом от степен 4 (глиобластома; приблизително 90% от астроцитомите от 4-ти клас) средната продължителност на живота е 10-15 месеца, при вторичен астроцитом от степен 4 (глиобластома; приблизително 10% от астроцитомите от 4-ти клас) 2-2,5 години.

Прочетете повече по темата: Палиативна терапия

Как да разпознаете добър / бавен курс от лош / бърз курс?

Окончателното изявление дали става въпрос за доста доброкачествен тумор с бавен ход или по-скоро злокачествен тумор с бърз ход, правят рентгенолозите (рентгенови специалисти) и патолозите. Рентгенологът може да направи първоначално изявление въз основа на MRI и CT изображения на мозъка. Патологът изследва проби от тумора с помощта на микроскопични и генетични техники и по този начин може да направи много прецизна оценка на вида и степента на тумора.

За лаирсъна е възможна груба оценка, като се гледа курса във времето. Кога започнаха симптомите? Започнаха ли внезапно или постепенно? Колко тежки са симптомите? Колко време имах симптоми? Колкото по-внезапно и бурно са започнали симптомите, толкова по-бързо се влошават и са по-лоши, толкова по-голяма е вероятността той да се окаже злокачествен и обратно.

Прочетете повече по темата: Курс на глиобластом