Категория : Психология На Линия

Стресори

Стресори

Факторите на стреса са разделени на различни групи като физически, психически и социални фактори на стрес.

Стресирани ли сте? - Това са знаците

Стресирани ли сте? - Това са знаците

Физическият и емоционалният стрес засяга целия ни организъм. В забързаното ни ежедневие човек често дори не е наясно, че един или колко човек е под напрежение и стрес. Признаците за продължителен стрес са

Последствия от стрес

Последствия от стрес

- вашият психологически информационен портал. Тук ще намерите информация по темата "Последици от стреса", обяснена на миряните.

Кракът на пушача - периферна артериална болест

Кракът на пушача - периферна артериална болест

Краката на пушача е съдово увреждане на крака и свързаните с него нарушения на кръвообращението, които се предизвикват от тютюнопушенето.

Потрепване в съня

Потрепване в съня

медицинският информационен портал. Тук ще намерите информация по темата за потрепване по време на сън, която е разбираема за миряните.

Какво се случва, когато умреш?

Какво се случва, когато умреш?

Вашият портал за медицинска информация. Ясно е описана много полезна информация по темата за умирането.

Здравеопазването прокси - всичко общо с темата!

Здравеопазването прокси - всичко общо с темата!

Пълномощното е начин за решаване на лични въпроси в случай на действие или Невъзможност за вземане на решение за предаване на доверен човек.

Терапия и помощ за деца и юноши с поведенчески проблеми

Терапия и помощ за деца и юноши с поведенчески проблеми

Д-р Gumpert, вашият медицински информационен портал. Тук ще намерите информация по темата за терапията и помощта за деца и подрастващи с поведенчески проблеми, разбираема за хората от неравностойното положение

Отказ от алкохол

Отказ от алкохол

Оттеглянето от алкохол е мярка, насочена към избягване на алкохол в случай на съществуващо алкохолно заболяване. В процеса на отказ от алкохол има различни типични симптоми, които могат да бъдат много опасни.

Пристрастеност към алкохола

Пристрастеност към алкохола

порталът за психологическа информация. Тук ще намерите подробна информация за зависимостта от алкохол.

Енергийна стойност на алкохола (калории)

Енергийна стойност на алкохола (калории)

порталът за медицинска информация с много полезна информация по темата за алкохолните калории е описан по прост и разбираем начин.

Nicorette®

Nicorette®

медицинският информационен портал. Тук ще намерите полезна информация по темата за Никорет, която е разбираема за лаиците.

Отравяне с алкохол

Отравяне с алкохол

медицинският информационен портал. Тук ще намерите много полезна информация по темата за отравяне с алкохол - обяснена по начин на миряни.

Разстройство на привързаността

Разстройство на привързаността

Нарушенията на привързаността обикновено се появяват още в детството и обикновено са причинени от травма като физическо насилие или пренебрегване. Това има отрицателно въздействие върху поведението спрямо други хора, особено в непосредствена близост

Терапия за специфичен страх

Терапия за специфичен страх

медицинският информационен портал. Подробна информация за терапията за специфична тревожност, обяснена по прост и разбираем начин.

Терапия на агорафобия

Терапия на агорафобия

медицинският информационен портал. Подробна информация по темата за терапията на агорафобия, обяснена по прост и разбираем начин.

Хипнотерапия

Хипнотерапия

Хипнотерапията се изразява преди всичко в привеждане на минали събития в съзнанието на пациента и обработката им в контекста на психотерапията. Пациентът е в своеобразно "транс" състояние.

Паническа атака през нощта

Паническа атака през нощта

Паник атаките не трябва да се подценяват; засегнатите трябва незабавно да се свържат с лекар. Ако няма лечение, има сериозни последици.

Последици от тормоза

Последици от тормоза

- вашият медицински информационен портал. Тук ще намерите информация по темата "Последици от тормоза", обяснена на миряните.

Нощните вълнения

Нощните вълнения

Нощната неспокойност може да бъде предизвикана от множество различни заболявания. Причините могат да бъдат разделени на психични и физически заболявания.