Продължителност на живота с глиобластом

Въведение

Глиобластомът е най-често срещаният злокачествен (злокачествен) Тумор на възрастен мозък. Те съставляват около половината от всички злокачествени тумори, които се развиват от мозъчната тъкан. В допълнение към глиобластома има и други астроцитни тумори (т.нар Astrocytomas), които се различават една от друга по отношение на средна възраст на начало, локализация, типични симптоми, терапия и продължителност на живота.

Класификацията на глиомите се основава на класификацията на СЗО в степен 1 ​​(доброкачествен, бавен растеж) до степен 4 (злокачествен, бърз растеж).

Глиобластома (също поради неговия хомогенен и разнообразен вид като Мултиформен глиобластом наречен) принадлежи към туморната група на глиомите (астроцитни тумори). Те се получават от клетки в поддържащата тъкан на мозъка (Глиални клетки), които съдържат почти 90% от всички клетки в мозъка. Глиалните клетки се намират главно в бялото вещество на мозъка (Мозъчен мозък).

Каква е продължителността на живота с операция?

В отделни случаи само хирургично отстраняване (ресекция) на тумора трябва да се посочи без последваща химиотерапия и лъчева терапия. Това е така, защото пациентите са силно ограничени в качеството си на живот поради понякога много тежки странични ефекти от химиотерапия или лъчева терапия.

Следователно средното време за оцеляване обикновено е по-кратко с хирургично отстраняване на тумора самостоятелно, отколкото при пълно лечение.

По правило обаче лечението на глиобластома се състои от комбинация от хирургия, химиотерапия и лъчева терапия. Ако се изпълнят всички етапи на тази терапия, се влияе генетичният компонент на глиобластома, т.нар. MGMT метилиране продължителност на живота В зависимост от генетичния компонент, продължителността на живота е средно около 1 до 2 години.

Каква е продължителността на живота с рецидив?

Терапията на глиобластома се състои в хирургично отстраняване на тумора с последваща радиация и химиотерапия. Тъй като туморът расте и се разпространява през церебралната течност (течност) в по-отдалечени области на мозъка, хирургичното отстраняване никога не може да премахне всички туморни клетки. По тази причина се появяват в по-нататъшния ход на туморното заболяване Рецидивите (повторен растеж на тумора).

Средната продължителност на живота при появата на рецидив също е около една година. Друго хирургично отстраняване на рецидива може да забави растежа с няколко месеца, но увеличаването на локално появяващите се рецидиви означава, че не е възможно излекуване. В допълнение, рецидивите обикновено показват по-слаба реакция на последваща химиотерапия и лъчева терапия. В зависимост от пациента, хирургичното отстраняване е предназначено основно за подобряване на качеството на живот и лечение на неврологични дефицити.
Прочетете повече по темата на: Курс на глиобластом

Каква е продължителността на живота, ако глиобластомът е неоперабилен?

В случай на глиобластом, който е неоперабилен поради местоположението си, например, ако туморът е твърде дълбок или твърде близък до области, които са важни за оцеляването, прогнозата се влияе отрицателно в сравнение с хирургично отстранените глиобластоми. Не са много проучванията, които могат да направят ясни научни изводи за това, но се смята, че операцията може да увеличи времето за оцеляване. Терапията винаги се стреми да премахне глиобластома възможно най-пълно. Ако хирургичната терапия не е възможна, обикновено се започва лечение под формата на химиотерапия и лъчева терапия.

Каква е продължителността на живота без лечение?

Поради много бързия, изместващ растеж, продължителността на живота при диагностициране на глиобастом е много кратка. В рамките на няколко седмици в целия мозък се образуват множество локални натрупвания на туморна тъкан. Бързият растеж води до повишаване на налягането в костния череп и компресия на жизненоважни центрове в мозъчния ствол (включително дихателния център). Средното време за оцеляване без цялостно лечение от разстояние на хирургията е (ресекция), Химиотерапия и лъчева терапия само около два месеца.

Има ли лек?

Лечението на глиобластома не е възможно при сегашното състояние на науката. Растежът на тумора може да се забави само чрез хирургично отстраняване, химиотерапия и лъчева терапия поради изместващия растеж и разпространението през церебралната течност в цялата мозъчна тъкан. В отделни случаи (особено при по-млади пациенти под 50 години) са описани средните времена на оцеляване до 5 години. Настоящото състояние на изследвания също не показва обещаваща терапия, която би могла да доведе до лечение на глиобластома.

Прочетете повече по темата: Глиобластом - ход на отделните етапи

Разделяне и класификация

4 клас

Глиобластомът (степен 4 на СЗО) е един от злокачествените мозъчни тумори. Поради много бързия и изместващ растеж той има много лоша прогноза. Глиобластомите обикновено се развиват само в напреднала възраст (около 60-годишна възраст). Първоначалните симптоми зависят от местоположението на тумора. Бързият растеж на тумора води до бързо повишаване на налягането в черепа, което компресира други области на мозъка. В резултат на това са възможни симптоми като гадене, повръщане и силно главоболие. При по-нататъшния ход на растежа може да настъпи нарушено съзнание и ако мозъчният ствол е в капан, респираторна парализа.

Терапията по избор е хирургично отстраняване в комбинация с лъчева и химиотерапия, като се вземат предвид локализацията, големината на тумора и общото състояние на пациента.Това може да забави растежа на тумора и да облекчи всички симптоми. Въпреки това, поради изместването на тумора в заобикалящата мозъчна тъкан, хирургичното отстраняване никога не може да премахне всички туморни клетки. Следователно терапията може само да забави прогресията на растежа на тумора с няколко месеца. Средната продължителност на живота след диагностициране на глиобластом е от 10 до 15 месеца.

Прочетете повече за това по-долу 4 клас глиобластом

Каква е продължителността на живота за глиобластом 4 клас?

Глиобластомът, т.е. глиом от степен 4, е много агресивен и бързо растящ тумор. След диагнозата продължителността на живота обикновено е само няколко години. При глиобластома, в зависимост от генетичния състав (т.нар MGMT ниво на метилиране) туморът има малко по-различна продължителност на живота. В зависимост от генетичния статус, средната продължителност на живота е само 1-2 години.

Тази тема може да ви интересува: Глиобластом в краен стадий

3 степен

Като анапластични астроцитоми Назовават се глиоми от степен 3 на СЗО. За разлика от дифузните астроцитоми, туморната маса вече се състои предимно от злокачествени клетки, които прерастват в заобикалящата мозъчна тъкан по изместващ начин. По-нататъшният преход към глиобластом (степен 4) е възможен.

Анапластичните астроцитоми се проявяват и в зряла възраст (около 35-годишна възраст). Симптомите и терапията съответстват приблизително на тези на дифузни астроцитоми. Средната продължителност на живота след диагностициране на тумора е около 9 години.

Каква е продължителността на живота за глиобластом от 3 степен?

Глиом 3 степен, т.е. анапластичен астроцитом, е по-агресивен тумор. Продължителността на живота не е толкова добра, колкото при глиома от 1 и 2 клас и е средно само 3 до 4 години. Тук също са генетичните фактори на тумора (т.нар Мутация на IDH) важна роля. При благоприятен генетичен профил продължителността на живота може да бъде до 6-8 години.

2 клас

Глиомите от степен 2 на СЗО са известни като дифузни астроцитоми. За разлика от пилоцистичния астроцитом, тези тумори вече могат да съдържат злокачествени клетки. Следователно е възможен по-нататъшен растеж и преминаване към глиома с степен 3/4.

Дифузните астроцитоми обикновено се проявяват в зряла възраст (около 35-годишна възраст). Възможни са множество симптоми в зависимост от местоположението. По правило хирургичното отстраняване не премахва напълно тумора, поради което резекцията се комбинира с лъчева и химиотерапия. Средната продължителност на живота след диагностициране на дифузен астроцитом е около 11 години.

Прочетете повече за това по-долу

  • радиотерапия
  • химиотерапия

Каква е продължителността на живота с глиобластом от степен 2?

С глиома от степен 2, т.е. дифузни астроцитоми, има продължителност на живота от няколко години. Средно е 7-8 години, но е силно зависима от различни генетични характеристики на тумора (т.нар Мутация на IDH) и в най-добрия случай може да бъде 10 години.

1 клас

Доброкачественият глиом (степен 1 ​​на СЗО) също се нарича пилоцистичен астроцитом обозначен. Той е най-често срещаният първичен тумор в детска възраст. Средната възраст на начало е 10 години. Пилокистозните астроцитоми не метастазират. Симптомите, причинени от тумора (например повръщане, нарушения на координацията), се появяват поради компресията на околните мозъчни области. В този случай е необходимо хирургично отстраняване на тумора. С тази резекция пациентът може да се излекува от тумора.

Каква е продължителността на живота за глиобластом от 1-ва степен?

Глиомът от 1-ва степен, т.е. пилоцитен астроцитом, има значително по-добра продължителност на живота от глиобластома (глиома 4 степен). С основно доброкачествения пилоцитен астроцитом над 90% от болните оцеляват след 5 години. Ако туморът бъде напълно отстранен, има възможност за излекуване, тъй като този тумор обикновено не става злокачествен.