Съдово снабдяване на черния дроб

Общ

Черният дроб е централният метаболитен орган на организма.

Артериално снабдяване

Тя ще бъде за Чернодробна артерия (Чернодробна артерия propria) от Багажник на Celiac пружини, доставени. От десен клон (Рамус декстър) от Чернодробна артерия все още се очертава Жлъчна артерия (Кистозна артерия), който има същото име жлъчен мехур доставени (съдова доставка на черния дроб).

Венозен дренаж

Венозната Изтичане на жлъчния мехур се осъществява чрез Жлъчен мехур (Кистозна вена) в системата на порталната вена на черния дроб. Най- черен дроб самата му венозна кръв води до долната Главна артерия (Долна кава на вената) от (съдово снабдяване на черния дроб).