Диастола твърде висока - опасна ли е?

дефиниция

Действието на сърцето е разделено на две фази, фаза на експулсиране, при която кръвта се изпомпва от камерите в кръвоносните съдове и фаза на пълнене, в която изпомпаното сърце отново се изпълва с кръв. Сърцето работи като помпа за смукателно налягане, така да се каже. Фазата на експулсиране е известна като систола в техническо отношение, а фазата на пълнене като диастола.

Въведение

Какво общо имат тези фази на действието на сърцето с кръвното налягане? Има известно налягане в съдовете, диастолично кръвно наляганепричинени от кръвта в съдовете по време на фазата на пълнене. Това зависи от коя Количество на път сърцето помпи и как голям диаметър на съда е. Диастолното кръвно налягане трябва да е наоколо 80mmHg (казвам: Милиметри живак) лъжа.

Във фазата на експулсиране обаче сърцето трябва да генерира по-високо налягане от диастоличното налягане, за да може кръвта да се изпомпва в съдовете. Защото кръвта винаги тече от по-високо към по-ниско налягане, Сърцето генерира налягане от около. 120 mmHgкоято се изпомпва в съдовете и оттам преминава през циркулацията на тялото.

По време на Фаза на запълване на сърцето ако кръвното налягане падне обратно към диастолното "Ниска точка"От. С това Кръвно налягане от две стойности заедно, един систолното и едно диастолното: 120/80.

Тези две стойности могат патологично увеличен или намален бъда. Обикновено с такъв артериална хипертония, високото кръвно налягане, с което сме запознати, и двете стойности се увеличиха, Но също може изолира систолното или диастолното може да е твърде високо.

И двете стойности зависят от една страна от обема на кръвта, а от друга - от съдовото съпротивление, тъй като колкото по-малък е диаметърът, толкова по-високо е налягането. По този начин има високо обемно налягане (прекалено голям обем), което може да се различи от високо налягане на съпротивление (твърде малък диаметър на съда).

Симптоми на прекомерна диастола

Прекалено високото кръвно налягане остава незабелязано за много дълго време и е симптоматично незабележимо, тоест ако забележите симптоми, много вероятно е хипертонията да е налице отдавна.

Характерни са ранното сутрешно главоболие, нарушения на съня, замаяност, звънене в ушите, нервност, сърцебиене, задух по време на упражнения и кървене от носа.

Кои диастолни стойности са класифицирани като опасни?

Стойности между 70 и 90 mmHg се прилагат като референтна стойност за нормална стойност на диастоличното кръвно налягане. Ако диастолната стойност надвишава границата от 90 mmHg, тя се нарича диастолично високо кръвно налягане. Но стойности под 70 mmHg също могат да бъдат класифицирани като опасни.

В случай на известни съществуващи състояния, нормалните стойности на диастолното кръвно налягане могат да се отклонят. Например, ако сте наясно със захарен диабет, стойности над 85 mmHg се класифицират като опасни. Дори при известни сърдечни или кръвоносни заболявания дори по-ниските диастолни стойности се оценяват като опасни и вредни за здравето.

Опасното за високото кръвно налягане са вторичните заболявания, които се предпочитат от високото кръвно налягане. Например високото кръвно налягане увеличава риска от сърдечен удар или инсулт. Затова повишеното кръвно налягане трябва да се лекува рано. Важно е не само да се лекува с лекарства. Трябва също да обърнете внимание на здравословната диета и достатъчно упражнения и спорт.

диагноза

Най- най-прости и безопасни средства диагнозата е една Измерване на кръвното налягане.

За да проверите кръвното налягане трайно увеличен често става а 24 часа измерване на кръвното налягане извършена.

От Стандартна стойност за диастолично кръвно налягане е прикрепен <85 до максимум 90 mmHg, оптимални са <80 mmHg.
А лека хипертония присъства при повишаване на кръвното налягане между 90-99 mmHg се намира. при 100-109mmHg вече е един умерена хипертония преди и с тежки стойности на високо кръвно налягане се измерват над 110 mmHg.
при > 120mmHg човек говори за едно злокачествена хипертония, a остро дерайлирано кръвно налягане, този с a Увреждане на мозъка и ретината както и сърдечна недостатъчност.

Какво да направите, ако диастолата е твърде висока

Можете да направите много сами, като започнете с лекарствата, които лекарят ви предписва. Теоретично високото кръвно налягане може да се лекува добре, но това изисква участието на пациента. За съжаление, тревожно често се случва лекарствата да не се приемат или да не се приемат редовно. Освен това се препоръчва загуба на тегло, тъй като кръвното налягане спада 2 mmHg на kg.

Физическата активност също е отличен начин за постоянно понижаване на кръвното налягане, а също така улеснява загубата на тегло. Тук убивате две птици с един камък. По време на упражнения диастолното кръвно налягане по-специално пада, защото кръвоносните съдове в работещите мускули се разширяват и това води до намаляване на периферното съпротивление, което, както бе споменато по-горе, играе важна роля за развитието на високо кръвно налягане.

Освен загуба на тегло има смисъл да се елиминират и други рискови фактори. Те включват тютюнопушене, консумация на алкохол (повече от ¼ литър вино на ден или <30 г на ден) и стрес, независимо дали е професионален или частен. Ако поставите диагнозата сами или ако подозирате, че е налице хипертония, определено трябва да се консултирате с лекар и подозрението да се изясни допълнително и да се организира терапия.

Причини за повишена диастола

Диастолното кръвно налягане, подобно на систолното, се увеличава непрекъснато до 60-годишна възраст. Систоличното продължава да се увеличава с възрастта, диастоличното отново намалява. От това следва, че амплитудата на кръвното налягане, т.е. пулсовото налягане, се увеличава. Това означава, че разликата между систолните и диастолните стойности се увеличава.

Поради тази причина диастолната хипертония е много рядка в напреднала възраст, но се среща главно през 4-та и 5-та десетилетия от живота. Първичната хипертония често започва на тази възраст, чието генезис (развитие) все още не е изяснено напълно. Това обикновено започва с диастолна хипертония, но в по-нататъшния курс се развива и систоличната хипертония, така че и двете стойности да са повишени и заслужават лечение.

Причината обикновено е увеличаване на периферното съпротивление. Това съпротивление възниква от съдовете, които опростено могат да се представят като тръби. Ако през тези „тръби“ тече течност, възниква триене и по този начин съпротива. Това съпротивление е по-голямо, толкова по-малък е радиусът на съда. Освен това може да се заключи, че трябва да се създаде по-високо налягане, за да се преодолее високото съпротивление. Това означава, че колкото по-малък е радиусът, толкова по-високо е налягането. Ако някой страда от диастолично кръвно налягане, което е твърде високо, може да се заключи, че кръвоносните съдове се стесняват.
Такъв е случаят например в състояние на шок или липса на течност / обем. Но има и редица други причини за свиване на съдовете, напр. вегетативната нервна система, която причинява свиване на мускулите на кръвоносните съдове или нарушаване на хормоналната секреция в бъбреците.

С течение на времето, наред с други неща, високото налягане, особено в големите артерии, води до калцификация на съдовете, което от своя страна намалява радиуса на съда - порочен кръг.

В случай на тежко диастолично високо кръвно налягане трябва да се обмисли вторична форма на хипертония. В този случай причината се крие преди всичко в друг орган, чието увреждане води до високо кръвно налягане. Основното заболяване може да бъде ендокринно разстройство, т.е. да повлияе на хормоналния баланс, напр. Хипертиреоидизъм или тумори, произвеждащи хормони (например феохромоцитом). Психиатричните заболявания също могат да играят роля, както и някои съдови заболявания, напр. Стеноза на бъбречната артерия.

Бъбреците функционират като възможна причина

Освен функцията за детоксикация, бъбреците имат и друга, съществена функция - регулирането на кръвното налягане.

Нивото на кръвното налягане е тясно свързано с общото количество кръв, което циркулира в нашето тяло. Бъбрекът има специално влияние върху това, защото той е решаващият орган за регулиране на количеството течност. Тясно регулирани механизми вътре и извън бъбрека водят до стесняване или разширяване на бъбречните съдове, което впоследствие позволява да се филтрира по-голяма или по-малка част от кръвта. Количеството кръв в кръвоносната система съответно се увеличава или намалява и по този начин оказва решаващо влияние върху стойностите на кръвното налягане.

Ако например се получи стеноза на бъбречната артерия, т.е. запушване на една от бъбречните артерии, това може да доведе до силно ограничаване на филтрацията на бъбрека и вследствие на това да остане повече кръвен обем в кръвоносната система. В резултат на това кръвното налягане се повишава.

Терапията

Тъй като артериалното високо кръвно налягане е широко разпространено заболяване, сега има многобройни лекарствени цели.

Диуретиците могат да се комбинират добре с други лекарства. Те увеличават отделянето на вода и по този начин намаляват обема на кръвта.

Използват се и бета-блокери, които гарантират, че по-малко кръв се изпомпва от сърцето за единица време. Това също може ефективно да понижи кръвното налягане.

Третата голяма група лекарства са инхибитори на ренин-ангиотензиновата система. Това е система от ензими в нашето тяло, която естествено повишава кръвното налягане. Ако това е инхибирано, то вече не може да повишава кръвното налягане и налягането спада съответно, което в този случай е желаният ефект.

Прочетете обширна информация под: Как най-добре да спусна диастолата си

Домашни средства като опция за терапия

В случай на трайно повишени стойности на диастолното и систолното кръвно налягане, трябва да се предприемат действия възможно най-скоро. Медикаментът не винаги трябва да се използва директно. Има различни домашни средства, които могат да помогнат бързо и ефективно срещу стойности на високо кръвно налягане. Ако обаче те не покажат ефект, във всеки случай трябва да се извърши специализирана медицинска оценка.

За лечение на диастолично високо кръвно преди всичко могат да се използват домашни средства като мента или чай от лайка. Те имат известен антихипертензивен ефект. Освен лайка и мента, имелът има и антихипертензивен ефект. Това обаче постига само желания ефект при правилната дозировка, поради което това трябва да се обсъди със семейния лекар или друг специализиран медицински персонал. Освен билки и препарати, които могат да се консумират, спортните занимания също могат да помогнат за понижаване на кръвното налягане. Спортовете за издръжливост са особено полезни.

Стресът в ежедневието и на работното място се счита за една от най-честите причини за високо кръвно налягане. За да се намали високото кръвно налягане, намаляването на стреса чрез целенасочени мерки за релаксация вече може да бъде успешно.

Как можете успешно да намалите стреса? Научете повече за това тук.

Лекарства като вариант на терапия

Ако нелекарствената терапия под формата на упражнения, избягване на стрес и промени в начина на живот при опит за понижаване на кръвното налягане не е достатъчна, трябва да се прибягва до лекарства. Има различни лекарства, които предизвикват ефектите им по различни начини. Лечението с лекарства се опитва да постигне бавно и внимателно понижаване на кръвното налягане, за да се избегнат възможни странични ефекти.

Има четири различни подкласове лекарства, използвани за понижаване на диастолното кръвно налягане. Най-известното лекарство е бета блокерът. Това намалява ефекта на хормона адреналин върху сърцето. В резултат на това се намалява помпения капацитет на сърцето и се намалява налягането, с което сърцето се изтласква в циркулацията на тялото. Освен диастолното кръвно налягане едновременно се понижава и систолното кръвно налягане.

Друго лекарство, което се използва за понижаване на диастолното кръвно налягане, е калциевият антагонист. Това действа като антагонист на калция в мускулите, като блокира калциевите канали и по този начин разширява кръвоносните съдове.

Така наречените АСЕ инхибитори действат, като пречат на хормоналната система за понижаване на кръвното налягане. Особено повлиява системата ренин-ангиотензин-алдостерон (RAAS), която има ефект не само върху бъбреците, но и върху сърцето и белите дробове.

Последно лекарство, използвано за понижаване на диастолното кръвно налягане, е диуретик. Това запалва специалния му ефект в бъбреците, където има диуретична функция. В резултат на това се наблюдава повишено отделяне на вода и по този начин намаляване на кръвния обем в циркулацията на организма. По този начин той има косвен ефект като лекарство за понижаване на кръвното налягане. Диуретиците обаче винаги трябва да се вземат под строг контрол, тъй като освен повишената екскреция на вода с урината, могат да се загубят и важни електролити.

Научете всичко по темата тук: Как мога да спусна диастолата си?

Хомеопатията като вариант на терапия

Хомеопатичните лекарства за понижаване на кръвното налягане обикновено се считат за противоречиви. Въпреки всичко, има някои хомеопатични лекарства, които имат облекчаващи ефекти върху пациентите. Те лекуват основно симптомите, които са причинени от диастолично високо кръвно налягане.

Например, симптомите на умора, причинени от Baryta carbonica или Plumbum, могат да бъдат лекувани. Сърдечно-съдовите оплаквания, от друга страна, се лекуват специално с барита и спигелия. Но също така неразположението и гаденето се лекуват от специално приспособените хомеопатични лекарства аконит и сяра.

Терапевтичните лечения под формата на хомеопатични лекарства се оказват неинвазивни и обикновено не са свързани с никакви странични ефекти. Дали работят на пациент или не, се различава от човек на човек.

Дългосрочните последици от трайно увеличената диастола

Последицата от постоянно повишена диастола, т.е. диастолично високо кръвно налягане, в никакъв случай не бива да се подценява. Дори ако ниската стойност на диастолното кръвно налягане обикновено се класифицира като незначителна материя сред хората, може да причини огромни щети.

Ако стойността на диастолното кръвно налягане трайно се повиши, сърцето вече не може да се отпусне в своята действителна фаза на диастолично релаксация. В допълнение, постоянно повишеното ниво на диастоличното кръвно налягане води до втвърдяване на артериите в определен момент. Свързан с много други последици, притокът на кръв е нарушен. Това включва например намаления приток на кръв към органите. В допълнение към този намален приток на кръв, повишеното диастолично кръвно налягане има и значителни ефекти върху бъбреците, които могат само да поддържат функцията си постоянна в определен диапазон. Освен това повишеното кръвно налягане води до увреждане на бъбреците, тъй като това води до съдови промени в бъбреците, които в крайна сметка могат да бъдат придружени от тежка загуба на функция.

Освен въздействието върху коремните органи, повишеното кръвно налягане може да има и огромни ефекти върху сърцето и мозъка. Ограниченият приток на кръв, но в същото време повишеното налягане в кръвоносните съдове може да ги повреди, което в най-лошия случай може да доведе до аневризми на аортата и мозъка. Освен това нарушеният приток на кръв води до недостатъчно снабдяване с кислород към органите, което разбира се включва и сърцето. Сърцето е все по-силно стресирано по време на диастолата, което в крайна сметка води до ревизия на нея. Има повишен риск от сърдечен удар.

В зависимост от възрастта симптомите на диастоличното високо кръвно налягане могат да се увеличат още повече. Жените в менопаузалната възраст, но също и мъжете на съответната възраст, са особено изложени на риск от страдане от следствие на диастолично високо кръвно налягане.

Прочетете повече за темата тук: Аневризма на аортата.

Прогнозата за прекомерна диастола

Ако диастолата е твърде висока, прогнозата не е лоша, ако бъде открита и ако лекуващият лекар я коригира добре.
Необходими са чести проверки, особено в началото, които можете да извършите сами у дома. Има много лекарства, които могат да помогнат в тази област, но те ще работят до пълния си потенциал само ако се приемат редовно и правилно.

Освен това упражненията и здравословната диета могат да направят много, да повлияят на прогнозата и по този начин значително да намалят риска от вторични заболявания в сърдечно-съдовата система.